Vivaldi Browser 5.3.2679.61

Vivaldi Browser 5.3.2679.61

Vivaldi Technologies – 79,4MB – Freeware – Android Windows Mac
ra khỏi 3 phiếu
image/svg+xml 2022 Editor's Choice
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Một trình duyệt cho chúng tôi bạn bè vào năm 1994, hai lập trình viên bắt đầu làm việc trên trình duyệt web. Ý tưởng là để làm cho một trình duyệt thực sự nhanh chóng, có khả năng chạy trên phần cứng giới hạn, Giữ trong tâm trí mà người dùng là cá nhân có yêu cầu và mong muốn của riêng họ. Opera được sinh ra.

Chúng tôi mảnh nhỏ của phần mềm đã đạt được lực kéo, nhóm của chúng tôi phát triển, và chúng tôi hình thành một cộng đồng. Chúng tôi vẫn gần gũi với người dùng của chúng tôi và nguồn gốc của chúng tôi. Chúng tôi giữ cải thiện phần mềm dựa trên phản hồi người dùng của chúng tôi, cũng như của chính chúng ta ý tưởng về làm thế nào để làm cho một trình duyệt tuyệt vời. Chúng tôi đổi mới và strove xuất sắc.

Nhanh chóng chuyển tiếp đến năm 2015. Trình duyệt chúng tôi một lần yêu đã thay đổi hướng của nó. Đáng buồn thay, đó không còn phục vụ cộng đồng của người dùng và những người đóng góp đã giúp xây dựng trình duyệt ở nơi đầu tiên.

Vì vậy, chúng tôi đi đến một kết luận tự nhiên: chúng ta phải làm cho một trình duyệt mới. Một trình duyệt cho bản thân và cho bạn bè của chúng tôi. Một trình duyệt nhanh, nhưng cũng là một trình duyệt mà là phong phú trong chức năng linh hoạt cao và đặt người sử dụng đầu tiên. Một trình duyệt được thực hiện cho bạn.

Và như vậy, Vivaldi được sinh ra.

Tổng quan

Vivaldi Browser là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Vivaldi Technologies.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.696 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Vivaldi Browser là 5.3.2679.61, phát hành vào ngày 23/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/06/2015. Phiên bản phổ biến nhất là 5.2.2623.48, được sử dụng bởi 31 % trong tất cả các cài đặt.

Vivaldi Browser đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 79,4MB.

Người sử dụng của Vivaldi Browser đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Vivaldi Browser!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.696 UpdateStar có Vivaldi Browser cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản